REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Ju-Ka Trading Oy (Y-tunnus: 2985716-3)
Aputoiminimi: Sähköpyöräkeskus Suomi, Pikkupurontie 2, 00880 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Juho Kahra, Puhelin +358 44 2422275, Sähköposti juho.kahra@sahkopyorakeskus.fi

REKISTERIN NIMI
Sähköpyöräkeskus Suomen (sahkopyorakeskus.fi) nettikaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ostanut sahkopyorakeskus.fi kautta tuotteita tai tilannut uutiskirjeen verkkosivulta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Sähköpyöräkeskus Suomen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Sähköpyöräkeskus Suomen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sähköpyöräkeskus Suomen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköpyöräkeskus Suomi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Sähköpyöräkeskus Suomi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Sähköpyöräkeskus Suomella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Sähköpyöräkeskus Suomen asiakaspalveluun, sähköpostitse info(at)sahkopyorakeskus.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sähköpyöräkeskus Suomi käytössä, paitsi Sähköpyöräkeskus Suomi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Sähköpyöräkeskus Suomen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Sähköpyöräkeskus Suomen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Sähköpyöräkeskus Suomen salasanasuojatussa lähteessä.