Sähköpyöräkeskus mukana akkujen uusiokäyttöä selvittävässä CeLLife-hankkeessa

akun uusiökäyttö

Sähköpyöräily on merkittävä tekijä liikkumisen murroksessa päästöjen vähentämiseksi, mutta täysin päästötöntä liikkumista ei sekään ole. Akkukennojen valmistaminen kuormittaa ympäristöä, ja siten kunkin akkukennon tuottamisen aiheuttaman ympäristöhaitan minimoimisessa on keskeistä voida maksimoida kennon käyttöikä. Sähköpyörien akkujen uudelleen kennoittaminen on ratkaisu jolla akkujen elinkaarta pidennetään, ja samalla korvatut kennot saadaan hyödylliseen tutkimuskäyttöön välittömän kierrätyksen sijaan.

Sähköpyöräkeskuksen perustaja Juho Kahra arvioi: ”Hajonneiksi koetuissa akuissa jopa 80% kennoista saattaa olla vielä toimintakuntoisia. Pahimmillaan pyörän akku tai jopa koko pyörä vaihdetaan kokonaan uuteen siinä kohtaa, kun akun kennojen käyttöiästä on vasta puolet mennyt. Kustannustehokkaasti seulomalla käyttökelpoiset kennot vanhoista akuista saadaan akun käyttöikää lisättyä usealla vuodella. Pyöräilijöiden, ympäristön sekä käytettyjen sähköpyörien markkinoiden kehittämisen kannalta olisi järjetöntä olla hyödyntämättä akkujen uudelleen kennoittamisen mahdollisuutta sekä kennojen uusiokäyttöä. Tutkimustyö on tässä isossa roolissa ja haluamme olla mukana tukemassa Tampereen Yliopiston CeLLife-hanketta keräämällä ja luovuttamalla vanhoja akkuja tutkimukseen. Samalla mietimme miten uusiokäyttökennoista valmistettuja akkuja saadaan tuotua markkinoille tehokkaasti kuluttajatarpeita vastaavasti.”

CeLLife-hanke

Tampereen Yliopiston Sähkötekniikan yksikössä alkoi vuoden 2021 alussa Business Finland:in rahoittama CeLLife-hanke, jossa työskentelevät projektitutkijat Jussi Sihvo, Roni Luhtala sekä Tuomas Messo.

”Hankkeen tavoitteena on kiihdyttää yliopistotutkimuksessa syntyneen osaamisen ja teknologian siirtymistä kaupallisiin akkujärjestelmiin. Hankkeessa testataan älykkäitä akkujen lataus- ja mittausalgoritmeja. Kehitetyt algoritmit mahdollistavat akkujen pidemmän eliniän, akkujen terveystilan tarkan seurannan sekä maailmantilaan nähden erittäin tärkeän asian: akkujen uusiokäytön. Varovaisesti arvioiden yli puolet kierrätykseen päätyvistä litium-ioni akkukennoista voitaisiin käyttää uudestaan. Tällä hetkellä kierrätys perustuu materiaalien talteenottoon, joka valitettavasti tarkoittaa itse akkujen mekaanista murskaamista.

CeLLife-hankkeessa selvitämme yhdessä Sähköpyöräkeskuksen sekä muiden yhteistyökumppaniemme kanssa akkujen uusiokäyttöä. Tavoitteenamme on vähentää murskaukseen päätyvien akkukennojen määrää luomalla työkaluja kennojen testaukseen sekä tekemällä kenttäkokeita uusioakkujen suorituskyvystä. Toisin sanoen esimerkiksi sähköauton käytetty akku saisi vielä uuden elämän uusio-akkuna”, kertoo hankkeen tutkimusjohtaja Tuomas Messo.

akun uusiokäyttö

Sähköpyörän akun uudelleen kennottaminen

Sähköpyörän akun uudelleen kennottaminen onmahdollista useimpien valmistajien akuille ja akkutyypeille. Suljettuja järjestelmiä käyttävät Bosch, Yamaha ja Shimano eivät sovellu uudelleen kennoitettavaksi. Uuden kennoituksen hinta vaihtelee 349-629€ välillä riippuen vaihdettavien kennojen määrästä. Kokonaan uuden akun hinnat liikkuvat 400-1000€ välillä, joten uudelleen kennoitus tulee usein edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Vanhaan akkuun on mahdollista lisätä myös n. 10-40% enemmän kennoja, joka mahdollistaa totuttua suuremman kapasiteetin käyttäjälle. Vanhat kennot erotellaan vielä toimintakunnossa olevista ja niitä voidaan käyttää muiden laitteiden akuissa. Vanhat kennot lähetämme CeLLife tutkimuskäyttöön. Lue lisää voiko akkusi kennoittaa ja miten se käytännössä tapahtuu vaihe vaiheelta.

Otamme vastaan myös vanhoja kennoitukseen soveltumattomia akkuja, ja huolehdimme niiden jatkokäsittelystä.

Tilaa muistutus Ilmoitamme sähköpostiisi, kun tuotetta on taas saatavilla.