cyklid – polkupyörien sähköinen huoltokirja

Cyklid on uusi sähköinen huoltokirja polkupyörien huoltohistorian kirjaamista ja koko polkupyörän elinkaaren mittavaa tarkastelua varten. Cyklid tarjoaa läpinäkyvyyttä polkupyörän koko huoltohistorialle ja antaa luotettavaa tietoa pyörän nykykunnosta.

Miten Cyklid toimii?


Pyörät kirjataan Cyklidiin runkonumeron perusteella. Leasing-sopimuksissa pyörille kirjataan myös omistaja-, työnantaja ja haltijatiedot leasing-sopimuksen ajaksi. Edellä mainittujen tietojen kirjaamisella leasing-yhtiö ja työnantaja pystyvät tarkasti tietämään mitkä pyörät ovat heidän vastuullaan ja kenen hallussa ne ovat.

Ketä Cyklid hyödyttää?


Kirjattu huoltohistoria lisää erityisesti sähköpyörän jälleenmyyntiarvoa. Leasing-sopimuksissa pyörän varsinainen omistaja (leasing-yhtiö) pystyy valvomaan, että käyttäjä on suorittanut sopimuksen mukaiset huollot pyörään leasing-sopimuksen aikana. Toisaalta kirjattu huoltohistoria suojaa myös pyörän käyttäjää mahdollisissa riitatilanteissa leasing-sopimuksen päättyessä tai huoltotyön reklamaatioissa.

Kirjaamalla kullekin pyörälle haltija- ja omistajatiedot pystytään välttämään mahdolliset tahattomat/tahalliset polkupyörien/komponenttien (esim. akku) vaihtumiset. Tämä hyödyttää kaikkia osapuolia erityisesti pyörän mahdollisen haltijan muutostilanteissa kesken sopimuskauden ja pyörän jatkon (takaisinlunastus, haltijan lunastus, oikea lukumäärä oikeita pyöriä jne.) suunnittelussa sopimuskauden päättyessä.

Cyklidin edut polkupyörän omistajalle:

  • Pyörän koko huoltohistoria
  • Mitä huoltoja on tehty ja mitä osia on vaihdettu
  • Kuka on tehnyt huollon
  • Standardoidut huoltoprosessit ja kirjaukset
  • Ilmoitukset käyttäjälle seuraavasta huollosta (tarvittaessa)
  • Takuun alaisten vikailmoitusten vastaanotto ja suoritettujen takuutöiden kirjaus
  • Omistajatiedot (vain leasing-sopimukset)

CYKLIDIN KEHITYS

Cyklid on Sähköpyöräkeskuksen ja Haltun yhteistyössä kehittämä sähköinen järjestelmä, jonka käyttöliittymään on pääsy pyörähuoltamoilla sekä polkupyörien omistajilla.

Siinä missä moottoriajoneuvot ovat voitu yksilöidä rekisteritunnuksen perusteella, niin ei vastaavaa järjestelmää ole polkupyörille ollut. Sähköpyörien lisääntyessä ja erityisesti leasing-sopimusten yleistyessä, on Cyklidin kaltaiselle järjestelmälle herännyt tarve viimeistään nyt.

Ensimmäistä kertaa on mahdollista yksilöidä polkupyöriä omistajakohtaisesti ja dokumentoida niiden huoltohistoria, jolloin sähköpyörien jälleenmyyntiarvo voidaan määrittää tarkemmin ja pyörien käyttöikää kasvattamaan.

LISÄTIETOJA

juho.kahra(at)sahkopyorakeskus.fi

044 2422275