Näin sähköpyöräily vaikuttaa terveyteesi

Usein on kuullut sanottavan, että sähköpyörällä ajaminen ei ole oikeaa urheilua ja on epäilty toisiko sähköpyörä mitään merkittäviä terveyshyötyjä verrattuna tavallisella pyörällä liikkumiseen. Pohjat sähköpyöräilyn terveyshyödyistä luo esimerkiksi kansalliset liikuntasuositukset antava UKK-instituutti, jonka mukaan kaikki liikunta on tutkitusti terveellistä (UKK-instituutti 2019).

Kevytkin liikuskelu voi alentaa muun muassa verensokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi se vilkastuttaa verenkiertoa sekä vetreyttää lihaksia ja niveliä, UKK-instuutin johtaja Tommi Vasankari korostaa.

Lienee siis turvallista todeta sähköpyöräilyn olevan terveellistä, mutta kiinnostavaa on miten sähköpolkupyörä pärjää vertailussa tavallisia polkupyöriä vastaan ja miten nämä kaksi kulkumuotoa eroavat toisistaan tutkimuksissa.

Kaikki hyvin – Sähköpyörä parantaa terveyttä

Onko sähköpyörällä ajo urheilua?

Tutkijat ovat vertailleet sähkömaastopyörän ja tavallisen maastopyörän terveysvaikutuksia toisiinsa (Hall et al. 2019). Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa huomattiin, että sähköpyörä voi tarjota samanlaisen harjoitusvasteen kuin tavallinen polkupyörä. Tutkimukseen osallistujat ajoivat 10 kilometrin etapin sekä sähkömaastopyörä, että tavallinen maastopyörä allaan.

Sähköpyörillä matka taittui noin 12 minuuttia nopeammin ja keskisyke oli keskimäärin 10 lyöntiä minuutissa matalampi kuin tavallisella pyörällä. Ero sykkeessä sähköpyörällä ja tavallisella pyörällä oli sen verran pieni, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta harjoitusvasteeseen. Sähköpyörä auttoi tutkimusjoukkoa pitämään sykkeensä aerobista kestävyyttä kehittävällä matalalla sykealueella helpommin kuin tavallisella pyörällä, jolloin on odotettavissa, että ihminen jaksaa liikkua pidempään ja tehokkaammin kuin anaerobista kestävyyttä kehittävällä sykealueella.

Voiko sähköpyörä olla jopa parempi kuin tavallinen polkupyörä?

Tutkimuksen mukaan tutkittavat kokivat sähköpyörän mukavampana ajaa ja he näkivät kynnyksen olevan matalampi lähteä ajamaan uudelleen sähköpyörällä verrattuna tavalliseen polkupyörään (Hall et al. 2019).

Sähköpyörän mukavuus ja terveyshyödyt tulevat ilmi myös norjalaisesta tutkimuksesta (Fyhri & Fearnley, 2015), jossa testiryhmä ajoi tutkimusaikana sähköpyörällä päivittäin 1,4 matkaa päivässä. kun tavallisella pyörällä ajettiin 0,9 matkaa päivässä. Sähköpyörällä keskimääräinen matka oli 10,3 kilometriä, kun tavallinen polkupyörä liikkui keskimäärin 4,8 kilometriä. Sähköpyörällä ajettin siis päivässä 1,4 x 10,3km = 14,42 kilometriä, kun taas tavallisella pyörällä ajettiin päivässä 0,9 x 4,8km = 4,32 kilometriä.

Sähköpyörä lisää siis keskimäärin polkupyörällä ajetun matkan pituutta yli kolminkertaisesti! Norjalaisessa tutkimuksessa huomattiin myös, että sähköpyörällä ajettujen matkojen ja kilometrien määrä lisääntyi koeryhmällä tutkimusjakson aikana. Tämän johdosta voidaan päätellä sähköpyörän lisäävän pyörällä ajettujen kilometrien määrää jopa enemmän kuin kolminkertaisesti pitkässä juoksussa.

Sähköpyörällä pitkienkin matkojen tekeminen on hauskaa

Miten sähköpyörä vaikuttaa terveyteesi?

Tutkimukset osoittavat sähköpyöräilyn olevan hyötyliikuntaa ja teholiikuntaa samalla tavalla kuin tavallinen pyöräily, jonka johdosta voimme laajentaa sähköpyörän terveyshyötyjen selvittämistä sisältäen myös tutkimukset koskien tavallista pyöräilyä. Pyöräilyn terveyshyödyt tulevat esiin erittäin laajassa määrässä tutkimuksia, ja pelkästään ne koostamalla tämä artikkeli lähentelisi jo väitöskirjaa.

Pyöräilyn konkreettiset terveyshyödyt tulevat esiin muun muassa Preventive Medicine-lehdessä julkaistussa artikkelissa (Hendriksen et al. 2010), jonka mukaan keskimäärin kolmesti viikossa alle viiden kilometrin matkoja polkeneet työntekijät olivat keskimäärin yli yhden päivän vähemmän sairaslomalla fyysisistä syistä kuin ei-pyöräilevät. Huomioitavaa tutkimuksessa oli, että mitä enemmän ihmiset liikkuivat pyörällä, sitä vähemään heillä oli sairauspoissaoloja.

Harvard Health (2016) on listannut pyöräilyn tärkeimmät terveyshyödyt viiden (5) kohdan listauksessaan:

 1. Pyöräily ei rasita niveliä
  • Pitkien matkojen tekeminen ja toistuva rasitus eivät saa niveliä ärtyneiksi
 2. Polkeminen lisää aerobista kestävyyttä
  • Aivojen, sydämen ja verisuonien suorituskyky paranee sekä henkinen hyvinvointi lisääntyy
 3. Pyöräily lisää lihasmassaa
  • Polkiessa ihmisen suurimmat lihakset tekevät jatkuvasti töitä
 4. Pyöräily parantaa/ylläpitää arjen suorituskykyä
  • Tasapaino, ryhti, kestävyys ja portaiden nousu parenevat/helpottuvat pyöräilyn seurauksena
 5. Polkeminen kehittää luustoa
  • Suurten lihasten työskentely kehittää luustoa toistuvien ojennusten ja koukistusten seurauksena

Sähköpyörä ja terveys – tutkitusti terveellistä

Uskomukset siitä, että sähköpyörällä ajaminen ei olisi terveellistä tai urheilua ollenkaan, voidaan tämän tutkimuskatsauksen seurauksena heittää romukoppaan. Tulokset osoittavat, että sähköpyörä antaa lähes saman harjoitusvasteen kuin tavallinen pyörä, mutta sillä tehtyjen matkojen kokonaispituus ovat mukavuutensa ja helppoutensa ansiosta yli kolme kertaa pitempiä kuin tavallisella pyörällä. Sähköpyörän avulla sykkeen pitäminen aerobista kestävyyttä kehittävällä sykealueella on osalle ihmisistä helpompaa kuin tavallisella pyörällä. Pyöräily puolestaan parantaa ihmisen henkistä ja psyykkistä suorituskykyä parantaen yksilön elämänlaatua nostaen elinajanodotetta ja vähentäen sairaspoissaoloja.

LÄHTEET:Fyhri & Fearnley 2015 https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.02.005Hall et al. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6711045/Harvard Health 2016 https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-top-5-benefits-of-cyclingHendriksen et al. 2010 https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.05.007UKK-instituutti 2019, https://www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntanyt/aihe/ajankohtaista/845/liikkumisen_suositus_uudistui_-_kaikki_liike_kannattaa

Tilaa muistutus Ilmoitamme sähköpostiisi, kun tuotetta on taas saatavilla.